W skrócie
Kierownik Budowy jest wykonawcą. Twoja inwestycja wymaga kontroli przez niezależnego specjalistę z zakresu budownictwa: Inspektora nadzoru budowlanego.

powered_by.png, 1 kB
Inwestor i proces budowlany Drukuj E-mail
Proces budowlany podlega pod ustawę Prawo Budowlane z 1994 roku. Jest to skomplikowany proces wymagający od inwestora wykonania szeregu czynności, obowiązków oraz uzyskania stosownych pozwoleń związanych z budową. Organy państwowe pełnią rolę nadzorczą i wydają stosowne decyzje administracyjne.

Inwestor, czyli osoba budująca np. dom lub relizująca inną inwestycję budowlaną jest na mocy ustawy zobowiązana do zorganizowania procesu budowy w sposób ściśle określony przez przepisy prawa. Obiekt budowlany (wraz z związnymi z nim urządzeniami budowlanymi) należy projektować, budować w sposób określony także w przepisach techniczno-budowlanych oraz w zgodzie z zasadami wiedzy techniczej.   

Budowa obiektu budowlanego musi spełnić szereg wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania. Należy zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne i higieniczne oraz postępować w zgodzie z przepisami o ochronie środowiska. Obiekt musi spełniać wymogi odnośnie ochrony przed drganiami i hałasem oraz oszczędności energii, czy zapeniać odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.

Z uwagi na przeznaczenie obiektu, konieczne musi zapewniać warunki użytkowe zgodne z wykorzystaniem budynku tj. zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną oraz w energię cieplną i paliwa. Z zagadnieniem tym, wiążą się warunki użytkowe w zakresie usuwania ścieków, wody odpadowej i odpadow.

Konieczne jest zapewnienie możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu. Obiekt budowlany musi być odpowiednio usytuwany na działce budowlanej, zapewniając poszanowanie dla uzasadnionych interesów osób trzecich. Na budowie obligatoryjne jest zapewnienie odpowienich warunków bezpieczeństwa i ochrony osób przebywających na terenie budowy.

Na barkach inwestora spoczywa zatem wiele szczegółowych obowiązków, do których spełnienia często nie ma odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. Artykul 18 ustawy Prawo Budowlane zobowiązuje inwestora do zorganizowania procesu budowy. W rozwiązaniu szeregu problemów związanych z realizacją inwestycji zasadne jest zatrudnienie inwestora nadzoru inwestorskiego reprezentującego interesy inwestora. Rola inspektora nadzoru została omówniona w jednym z artykułów tego serwisu.

---------------------------------------------------------------------------------
Tadeusz Nasierowski. Autor artykłu posiada ponad 25 letnie doświadczenie w branży budowlanej. Karierę zawodową rozpoczynał w Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego Warszawa-Południe. Przez ponad 16 lat właściciel firmy budowlanej, w tym okresie prowadził prace budowlane m.in. Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Instytutu Surowic i Szczepionek.

Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Jest członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 Świadczy usługi:  
Obszar działania: Warszawa
 - inspektor nadzoru budowlanego
-  kosztorysowanie robót budowlanych
 
Kontakt:+48 609 269 875 
< Poprzedni   Następny >
Nowości
Copyright 2006 Inspektor-Nadzoru.pl. All rights reserved.
Kosztorysy inwestorskie | Energia elektryczna | Nasierowski
powered by Mambo