Usługi Tadeusz Nasierowski

Tadeusz Nasierowski posiada ponad 25 letnie doświadczenie w branży budowlanej. Karierę zawodową rozpoczynał w Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego Warszawa-Południe. Następnie przez wiele lat kierował firmą budowlaną, w tym okresie prowadził prace budowlane m.in. dla Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Wytwórnia Surowic i Szczepionek. Obecnie na bazie wieloletniego doświadczenia zawodowego związanego z praktyczną realizacją procesów budowlanych świadczy usługi doradcze.
Uzyskał uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr St-694/83. Był wieloletnim członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr MAZ/BO/8885/03.
Przez wiele lat pełnił funkcje kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji robót budowlanych.

Obecnie świadczy następujące usługi:

- kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych – sporządzanie wycen kosztów budowy oraz  opiniowanie zasadności ponoszonych kosztów w oparciu o:

  1. zgodność z normami budowlanymi
  2. zgodność z przepisami prawa budowlanego
  3. zgodność z wiedzą techniczną
  4. ponad 25 letnie doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych
5. przeprowadzenie obmiaru na potrzeby kosztorysuKosztorys jest narzędziem analitycznym pozwalającym określić koszty robót budowlanych. Ilość potrzebnych materiałów, liczbę roboczogodzin.

Sporządzenie kosztorysu pomaga uzyskać kredyt na budowę w banku, umożliwia prowadzenie rozliczeń budowy.  Jest kluczowym elementem umowy na prowadzenie robót budowlanych.Kosztorysy są sporządzane za pomocą licencjonowanego programu firmy Athenasoft NORMA.
Sporządzam kosztorysy na potrzeby: inwestorów, banków, wykonawców robót budowlanych oraz biur projektowych.