Korzyści zatrudnienia inspektora nadzoru

Korzyści wynikające z zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego:
  • reprezentuje interesy inwestora
  • ponosi odpowiedzialność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  • bieżące doradztwo i świadczenie radą podczas budowy
  • ma uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy
  • kontrola jakości procesu budowlanego i wpisów do księgi budowy
  • inspektor na bieżąco, rzetelnie i uczciwie oceni roboty wykonane przez wykonawcę
  • pozwoli uniknąć błędów na budowie
  • pozwoli zaoszczędzić nerwów związanych z nierzetelnymi fachowcami realizującymi roboty budowlane
  • będzie kontrolował koszty budowy, tym samym obroni inwestora przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji
  • kontroluje materiały budowlanymi zastosowane podczas budowy przez wykonawcę
Krótki artykuł uznanego Wydawnictwa Murator.

Kierownik Budowy jest wykonawcą. Twoja inwestycja wymaga kontroli przez niezależnego specjalistę z zakresu budownictwa: inspektora nadzoru budowlanego.